DENEYSEL PSİKOLOJİ

Temel davranışsal süreçlerdeki değişiklikleri araştıran ve öğreten psikologlardır. Deneysel psikoloji içindeki önemli alt dallardan biri olan, bilginin işlenmesi, belleğimizde depolanması, depodan geri çağrılması ve sorun çözme durumlarına uygulanmasına benzer bilgi işleme sürecini çalışan bilişsel psikolojidir.

Öğrenme, duyum, algı, performans, bellek, dil, iletişim,düşünme,motivasyon ve problem çözme, yeme, okuma gibi davranışların altında yatan fizyolojik süreçlerin araştırılmasıyla ilgilenen alt alansa fizyolojik psikolojidir. Deneysel psikologlar, hayvan davranışlarını da inceler ve insan davranışlarıyla bağdaştırırlar.
Deneysel psikologlar, aynı sosyal psikologlar gibi genellikle akademik alanda ve araştırma enstitülerinde çalışırlar.