PSİKOLOG KİMDİR?

Duygu, düşünce, davranış ve bilişsel süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlemler vede değerlendirmeler yapan,Üni.'lerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bireylerdir.

PSİKOLOJİ NEDİR?

Canlı davranışlarının bilişsel süreçleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır, cevabı verilebilir.Beylikdüzü Psikolog Ve Bu bilişsel süreçler psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri kapsar. Bu meslekle uğraşanlar psikoloji bilgilerini insanların problemlerini çözmek için kullanırlar. Bunu yapabilmek için bazı yetenek ve becerilere sahip olmak gerekir. Bu bilim dalı ile uğraşan kişilere psikolog adı verilmektedir. Bu bilim dalının amacı çevre, insan ve davranışlar arasında meydana gelen etkileşimi inceler. Bu esnada düşünce, duygu ve davranışları araştırır ve inceler. Bunu yaparken öncelikle bunları anlar, açıklamaya çalışır, elde ettikleriyle bilinmeyenleri bulur ve bunları kontrol altına almaya çalışır.