PSİKOLOG NE YAPAR?

İnsan ve hayvanlarda davranış biçimlerini inceler ve sebeplerini araştırır. İnsanların düşünce biçimlerini, duygusal değişimleri vede bunların kaynaklarını ele alır, bu konularda araştırmalar yürütür. Çeşitli kişilik, zeka, yetenek, davranış, tutum ölçekleri kullanarak problemin olası kaynağı, türü ve şiddeti hakkında nesnel bilgiler edinmeye çalışır.
Ruhsal problemler yaşayan bireylerle görüşmeler yapar, bu görüşmeler neticesinde sorunun altta yatan sebeplerine dair hipotezler oluşturur. Belirlenmiş hipotezler çerçevesinde, alınmış terapi eğitimlerinin tekniklerini kullanarak tedavi planı oluşturur. İnsanların hayatlarını kötü yönde etkileyen, duygusal olumsuzlukların altında yatan fiziksel, çevresel ve kişisel faktörleri araştırır ve işlevsiz düşünce ve davranışları değiştirmek için teknikleri danışanlar ile paylaşır. Kişilere problemleri hakkında farkındalık kazandırmayı isterler.
Gündelik sorunlarla, iş, aile ve diğer çevresel problemlerle başa çıkabilme yollarını bireyler ile paylaşır. Kişiye problemleri çözme becerilerini geliştirmede insanlara destek verir. İnsanları psikoloji ve ruhsal hastalıklar açısından bilgilendirmek için eğitimler ve seminerler düzenler.