TRAFİK PSİKOLOJİSİ

Trafik Psikolojisi : Psikoloji ilkelerinin yol ve trafik güvenliği alanına uygulanmasıdır.
Türkiye'de yeni bir saha olan trafik psikolojisinin etkinlikte gösterdiği alanlar; sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirilmesi, sürücülük tarzları ve trafikte riskli davranışlar, sürücü eğitimi ve rehabilitasyonu, ergonomi,
trafik güvenliği için bilgilendirme ve bilinçlendirme, trafik yasalarını yapan ve uygulayanlara danışmanlık, trafikle ilgili davranış tutum yetenek ve becerileri ölçme araçları geliştirme, bu alanlarla ilgili araştırmalar ve
üniversitelerde trafik psikolojisi dersleri verme olarak sıralanabilir. Trafik psikolojisi alanında henüz okullarımızda yüksek lisans programları yoktur.
æ Ancak, Türk Psikologlar Derneği’nce sunulan sürekli eğitim programlarıyla alanda duyulan gereksinime yanıt verilmeye çalışılmaktadır.